Gudalskardig

  1. GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV.

GUDS KÄRLEK
"Ty så högt älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom icke skall gå förlorad utan ha evigt liv." Johannes 3:16

GUDS MENING
Jesus sade: "Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd." (ett innehållsrikt och meningsfullt liv) Johannes 10:10

Varför saknar då många ett meningsfullt liv?
Den andra sanningen ger svaret.

 


  2. MÄNNISKAN UPPLEVER INTE GUDS KÄRLEK OCH MENING MED LIVET, DÄRFÖR ATT HON ÄR SYNDIG OCH SKILD FRÅN GUD.

VAD ÄR SYND?
Människan skapades av Gud för att ha gemenskap med honom. Men hon valde att gå en annan väg oberoende av honom, och gemenskapen bröts. Denna egenvilja visar sig i aktivt motstånd eller passiv likgiltighet mot Gud. Det är detta Bibeln kallar synd.

VEM HAR SYNDAT?
"Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud." Romarbrevet 3:23

VAD ÄR FÖLJDEN AV SYND?
"Det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er, så att han icke hör er." Jesaja 59:2

"Syndens lön är döden." (skilsmässa från Gud) Romarbrevet 6:23

Denna bild vill visa att synden skiljer människan från Gud som en djup klyfta. Men ändå finns hos varje människa en medveten eller omedveten längtan efter Guds kärlek och en strävan att göra livet meningsfullt på något sätt, kanske genom arbete, lyckligt hemliv, pengar, religion, goda gärningar osv. Men alla dessa försök är förgäves, eftersom de inte kan lösa själva syndens problem.

Det finns en enda utväg ur detta dilemma.

 


  3. JESUS KRISTUS KAN FÖRENA MÄNNISKAN MED GUD. ENDAST GENOM HONOM KAN DU UPPLEVA ATT GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV.

JESUS ÄR UNIK
"Ordet (Jesus) blev människa och bodde bland oss." Johannes 1:14

"Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen." Kolosserbrevet 1:15

JESUS DOG I VÅRT STÄLLE
"Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare." Romarbrevet 5:8

"Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud." 1 Petrusbrevet 3:18

JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA
"Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla vittna om det." Apostlagärningarna 2:32

"Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike." Apostlagärningarna 1:3

JESUS ÄR DEN ENDA VÄGEN TILL GUD
Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Johannes 14:6

Gud har överbryggat klyftan som skiljer oss från honom genom att sända sin Son, Jesus Kristus, för att dö på korset för våra synder i vårt ställe.

Men det räcker inte att känna till dessa tre sanningar.

 


  4. FÖR ATT UPPLEVA ATT GUD ÄLSKAR DIG OCH HAR EN MENING MED DITT LIV MÅSTE DU PERSONLIGEN TA EMOT JESUS KRISTUS SOM FRÄLSARE OCH HERRE.

DU TAR EMOT JESUS SOM EN GUDS GÅVA GENOM TRO
"Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn." Johannes 1:12

"Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig." Efesierbrevet 2:8-9

DU TAR EMOT JESUS GENOM ATT PERSONLIGEN BJUDA HONOM IN I DITT LIV

Han kommer då in enligt sitt löfle: "Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom." Uppenbarelseboken 3:20

Det är nödvändigt att du själv säger ja till Guds erbjudande. Det räcker inte att samtycka med sitt förstånd eller bara uppleva något med känslan.

Dessa två hjärtan representerar två sätt att leva:
Här är förhållandet till Gud brutet.
Då kan människan inte uppleva
Guds kärlek och mening
med sitt liv.
Här är synden som skilde oss från
Gud förlåten, och människan får
uppleva Guds kärlek och mening
med sitt liv.

Vilket hjärta liknar ditt?
Vilket hjärta skulle du önska liknade ditt?

Det följande förklarar hur du kan ta emot Jesus.


DU KAN TA EMOT JESUS JUST NU GENOM TRO UTTRYCKT I BÖN.

Bön är samtal med Gud

Gud ser ditt inre, och han fäster sig inte vid ditt ordval utan vid vad du innerst inne menar Det följande är ett förslag till bön:

"Herre Jesus, jag behöver Dig. Jag har gått min egen väg och har syndat mot Dig. Tack för att Du har dött och uppstått också för mig. Förlåt mina synder. Nu öppnar jag dörren till mitt hjärta och tar emot Dig som min Frälsare och Herre. Ta över ledningen av mitt liv. Gör mig sådan som Du vill att jag skall vara."

Skulle du kunna tänka dig att be en sådan här bön? Vill du be nu? När du ber uppriktigt, så kommer Jesus in i ditt liv, precis som han har lovat.

Jag har fortfarande frågor.


Har du hört talas om de fyra andliga lagarna?

Skrivet av Bill Bright. © 1965-2013 Bright Media Foundation ® och Campus Crusade for Christ, International ®. Alla rättigheter förbehållna. Används med tillstånd. Ingen del kan ändras på något sätt eller reproduceras i någon form utan skriftligt tillstånd från CCCI och BMF.

Website © 2013 Global Media Outreach. Alla rättigheter förbehållna. | Privacy | Contact | Link to us